Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Sazebník služeb - odlehčovací služba
 

                                                      
 1. Sociální služby
  • ubytování (lůžko/den) - 210,- Kč
  • celodenní strava
  • normální (snídaně, oběd, večeře) - 160,- Kč
  • diabetická (snídaně, oběd, svačina, večeře + II. večeře) - 170,- Kč

 2. Péče (placená služba dle zvolené varianty):
 3. Denní sazby úhrady dle zvolené varianty:
  • varianta A - 160,- Kč
  • varianta B - 258,- Kč
  • varianta C - 334,- Kč
  • varianta D - 417,- Kč
   
  Varianta A - cena 160,- Kč/den
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (10 minut/den)
  • pomoc při úkonech osobní hygieny (10-15 minut/den)
  • pomoc při celkové koupeli (5 minut/den)
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den)
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby + donáška jídla na pokoj (5 minut/den)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity (1 hodina/den)

  Varianta B - cena 258,- Kč/den
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití - namazání a krájení stravy (15 minut/den) donáška čaje (5 minut/den)
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den)
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (20 minut/den)
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (20 minut/den)
  • pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (30 minut/den)
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity ( 30 minut/den)

  Varianta C - cena 334,- Kč/den
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájení stravy a krmení + donáška čaje (30-40 minut/den)
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den)
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (15 minut/den)
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (30 minut/den)
  • pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (30 – 40 minut/den)
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den)
  • pomoc při použití WC (10 - 15 minut/den)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity ( 30 minut/den)

  Varianta D - cena 417,- Kč/den
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájení stravy (krmení – strava mletá , mix + donáška čaje (45 - 60 minut/den)
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (45 - 60 minut/den)
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (30 minut/den)
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (30 minut/den)
  • pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (30 minut/den)
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den)
  • polohování (30 minut/den)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity ( 30 minut/den)

  Úhrada za pobyt v zařízení = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu x počet dní) + úhrada za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu x počet dní).