Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Čs. Armády 969
267 51 Zdice


Telefon: / Fax: +420 311 690 211, +420 311 690 286Ředitel: Mgr. Alexandr Koráb


reditel@seniori-zdice.cz

Právní forma:

Příspěvková organizace
IČO:75009897

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11 150 21 Praha 5


Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Martina Moulisová
moulisova.martina@seniori-zdice.cz

Vedoucí hospodářské správy: Pavla Sobotková DiS
hospodar@seniori-zdice.cz

Vedoucí sociálně zdravotního úseku: Miloslava Chvojková DiS.
chvojkova.miloslava@seniori-zdice.cz<

Sociální pracovnice: Bc. Jana Hartmanová DiS.
socialnipracovnice@seniori-zdice.cz

Sekretariát: Danuše Házlová
hazlova.dana@seniori-zdice.cz

Koordinátorka pečovatelské služby: Zdeňka Vilhámová- telefon: 311 690 273
pecovatelskasluzba@seniori-zdice.cz