Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Poslání Domova V Zahradách Zdice
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


Posláním

Domova V Zahradách Zdice při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.).

Cílová skupina

Odlehčovací služba je určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (osoby propuštěné z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.). Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování takové sociální služby.

Není určen pro:

Principy: