Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Poslání Domova V Zahradách Zdice
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA


Posláním

pečovatelské služby je pomoc a podpora klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomocí kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a svou domácnost.

Není určen pro:

Služba je terénní, poskytovaná klientům, kteří pobývají na území města Zdice a okolí.

Pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin.

Principy: