Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Poslání Domova V Zahradách Zdice
DOMOV PRO SENIORY


Posláním
Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů  aktivním zapojením do života ve městě a udržením  vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.  

Cílem je

Principy
Cílová skupina
Domov V Zahradách Zdice je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Není určen pro:

 

Vize Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb


Naše vize představuje naše nejvyšší očekávání. Je to náš důvod proč vlastně jako společnost existujeme, je to stopa, která zůstane v mysli a srdci našich klientů, jejich rodin a přátel.

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb: 

 • chce být volbou seniorů číslo 1

 • předním poskytovatelem sociálních služeb na základě standardů kvality

 • nejlepším pracovním místem pro zaměstnance

Chceme být otevřeným domovem:

 • přechodné pobyty

 • klub důchodců

 • půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 • poradna pro mezilidské vztahy

Pro klienty chceme:

 •  jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje

 • zvýšení počtu zaměstnanců v přímé péči

 • obyvatelé z blízkého okolí  Zdic

 • volba vlastního nábytku, volného času a zábavy,

 •  volbu druhu potravy – dieta, vegetariánská strava, dva chody

 •  mít přístup k internetu či jiným médiím dle rozvoje

 • zlepšení vztahů mezi klienty

Pro zaměstnance chceme:

 • odbornost a vysoká profesionální úroveň

 • zlepšení komunikace zaměstnanci x rodina x klient

 • pomoc při plánování jejich osobní kariéry

 • vysokou kvalitu pracovního prostředí

 • kvalitní využívání FKSP

 •  kvalitní ohodnocení jejich práce