Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Poslání Domova V Zahradách Zdice
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Posláním

Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům s onemocněním stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních schopností a možností a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.

Cílová skupina

Domov V Zahradách Zdice je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Není určen pro:

Principy: