Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Přijetí do domova:


Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově V Zahradách Zdice lze vyzvednout osobně na recepci nebo je k dispozici na našich webových stránkách. Vyplněnou žádost je možno zaslat e-mailem, poštou nebo osobně doručit na adresu:

Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Čs. Armády 969
267 51 Zdice

Po přijetí Vaší žádosti obdržíte oznámení o přijetí žádosti a zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociálních služeb v Domově V Zahradách Zdice. Před blížícím se umístěním budete kontaktováni sociální pracovnicí, která Vám nabídne informativní schůzku. Na této schůzce Vás seznámí se službami, které poskytujeme a zodpoví Vaše případné dotazy ohledně pobytu v Domově V Zahradách Zdice. Po uvolnění místa obdržíte pozvání k přijetí do domova.

Další podrobnosti o náležitostech nástupu Vám budou zaslány s pozváním k nástupu do domova.