Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí

Přijetí do domova:


 

Kritéria pro přijímání klientů do zařízení

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Čs. armády 969, 267 51  ZDICE

 

1.  Sociální situace – dotazník (0 – 40 bodů)

 

Využíváte již nějakou sociální službu?

2.  Zdravotní stav – dotazník (0 – 40 bodů)

 

 

3. Místo trvalého pobytu (0 – 20 bodů)

 

 

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti.