Domov V Zahradách Zdice
                                                                                          Domov kde nám rozumí
Zpráva o činnosti
Domova V Zahradách Zdice,
poskytovatele sociálních služeb

za rok 2014Předkládá: Ivana Rabochová, ředitelka

Základní údaje:

Organizace: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Čs.armády 969, 267 51 Zdice
IČO: 75009897
Identifikátor služby: 5431724
Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje
Založení: usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.30-11/2002/ZK
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu Pr, vložce č.874
Statutární orgán: ředitel


Vedení domova:

Ředitelka: Ivana Rabochová
Vedoucí sociálně-zdravotního úseku: Miloslava Chvojková DiS.
Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Martina Moulisová
Vedoucí hospodářské správy: Naděžda Rosenbaumová

Kontakty:


Telefon: +420 311 690 211
E-mail: rabochova.ivana@seniori-zdice.cz
www.seniori-zdice.cz


 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vzhledem k velikosti souboru může načtení trvat déle !